This is an automatically generated PDF version of the online resource philippines.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/02/25 at 13:45
Global Media Registry (GMR) & VERA Files - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
VERA Files LOGO
Global Media Registry

DZBB 594

Ang Super Radyo DZBB 594 ang pangunahing istasyon ng radyo na AM ng Radio GMA Network Incorporated, isang sangay ng GMA Network Incorporated. Una itong nag brodkas noong Marso 1, 1950, at noo'y pag-aari pa ng Amerikanong dating war correspondent na si Robert La Rue Stewart, na kinalaunan ay nagtatag ng Republic Broadcasting System (RBS). Noong 1961, pinasok ng RBS ang telebisyon. Noong 1975, ipinasa ni Stewart ang kanyang pag-aari sa kanila Felipe Gozon, Menardo Jimenez at Gilberto Duavit na hanggang ngayon ay nananatiling may kontrol sa network. Sa kasalukuyan, ang GMA Network ay may 24 istasyon ng radyo sa buong bansa.

Pangunahing katotohanan

Parte o bahagi ng lahat ng mga tagapanood

22.3

Klase ng pagmamay-ari

pribado

Sakop na lugar

Mega Manila

Uri/ klase ng nilalaman

libre ang nilalaman

antas ng transparency, kung saan kusang ipinaaalam ng kompanya ang tungkol sa pagmamay-ari nito. Ang mga datos ay patuloy na isinasapanahon at madaling mapatutunayan.

maagap at komprehensibong pagpapa-alam kaugnay ng pagmamay-ari ng kompanya, ang datos ay patuloy na isinasapanahon at madaling mapatutunayan

4 ♥

mga kompanya o grupo ng media

GMA Network Incorporated

Pagmamay-ari

Istraktura o balangkas ng pagmamay-ari

Ang Super Radyo DZBB 594 ay pag-aari ng Radio GMA Network Incorporated, isang sangay ng GMA Network Incorporated.

Grupo / Indibidwal na may-ari

Group Management Development, Incorporated

"General contracting business" ang sinasabi sa mga dokumento ng Group Management Development Incorporated sa Securities and Exchange Commission, ito ay pag-aari ng pamilya Duavit.

23.5%
mga kompanya o grupo ng media
Facts

Pangkalahatan na impormasyon

Taon ng pagkakatatag

1950

Tagapagtatag

Robert La Rue Stewart

impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga taong may relasyon sa tagapagtatag, lalo na mga ka-pamilya; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng tagapagtatag sa ibang organisasyon ng media at ibang sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Ang Amerikano at dating war correspondent na si Robert La Rue Stewart ang dating may-ari ng Republic Broadcasting System (RBS) bago ito napunta sa kanila Felipe Gozon, Menardo Jimenez at Gilberto Duavit.

Punong Tagapagpaganap ng Kompanya

Felipe L. Gozon

impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga taong may kaugnayan sa punong tagapagpaganap ng kompanya, partikular ang mga ka-pamilya; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng punong tagapagpaganap ng kompanya sa ibang mga organisasyon ng media at ibang mga sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Si Felipe L. Gozon ay chairman of the board at chief executive officer ng GMA Network Incorporated. Siya ay nagsilbing abogado ng tagapagtatag ng himpilan na si Robert La Rue Stewart. Siya ay Senior Partner sa Law Firm na Belo Gozon Elma Parel Asuncion & Lucila at isa sa mga may-ari ng GMA media conglomerate.

Ibang mga importanteng tao

Gilberto R. Duavit, Jr.

impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga ibang importanteng tao; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng mga importanteng tao sa ibang organisasyon ng media at ibang sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Si Gilberto R. Duavit, Jr. ay Presidente at Chief Operating Officer ng GMA Network Incorporated, direktor ng GMA Network, Incorporated mula pa noong 1999, Chairman ng Executive Committee ng network, Chairman of the Board ng GMA Network Films Incorporated at GMA Worldwide Incorporated at Vice Chairman of the Board ng GMA Marketing and Productions Incorporated, Presidente at CEO ng GMA Holdings Incorporated, Scenarios Incorporated, RGMA Marketing and Productions Incorporated, Film Experts Incorporated, at Dual Management and Investments Incorporated, Presidente at direktor ng Group Management and Development Incorporated, Presidente at direktor ng MediaMerge Corporation, Citynet Network Marketing and Productions Incorporated, direktor ng RGMA Network Incorporated, GMA New Media Incorporated, Alta Productions Group Incorporated, Optima Digital Incorporated, at Mont-Aire Realty and Development Corporation, Presidente at Trustee ng GMA Kapuso Foundation Incorporated, Trustee ng Guronasyon Foundation Incorporated (dating LEAF) at trustee ng HERO Foundation.

Contact

GMA Network Center, EDSA corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City, 1101 PhilippinesTelephone Number: +632-982-7777 <<a href="www.iGMA.tv" class="intern" target="_blank">www.iGMA.tv> <a href="www.iGMA.tv" class="intern" target="_blank">www.iGMA.tv

Impormasyon tungkol sa pananalapi

Kita (sa milyong dolyar)

Missing Data

Tubo mula sa operasyon (sa milyong dolyar)

Missing Data

Advertising (bilang % ng buong pondo)

Missing Data

Parte o bahagi sa kabuuang kita ng audiovisual media market

Missing Data

Karagdagang impormasyon

Meta Data

GMA is a publicly listed corporation and is required by law to disclose everything.
Audience share from Nielsen's Radio Audience Measurement (Jan.-June 2016)

Sources Media Profile

Financial Statement of GMA Holdings Incorporated (available upon request at SEC) (2016), Securities and Exchange Commission (SEC)

  • Project by
    VERA Files
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ