This is an automatically generated PDF version of the online resource philippines.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/02/25 at 13:51
Global Media Registry (GMR) & VERA Files - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
VERA Files LOGO
Global Media Registry

People's Tonight

Ang People’s Journal Tonight ay isa sa mga tabloid na inilalathala araw-araw ng Philippine Journalists Incorporated.

Pangunahing katotohanan

Parte o bahagi ng lahat ng mga tagapanood

0.12

Klase ng pagmamay-ari

pribado

Sakop na lugar

pambansa

Uri/ klase ng nilalaman

bayad ang nilalaman

datos ay hindi nakahanda

datos kaugnay ng pagmamay-ari ay hindi makukuha ng publiko, tumatanggi ang kompanya na maglabas ng impormasyon o hindi sumasagot, walang pampublikong tala tungkol dito

1 ♥

mga kompanya o grupo ng media

Philippine Journalist's Inc.

Pagmamay-ari

Istraktura o balangkas ng pagmamay-ari

Kakaunting impormasyon na mayroon, ang balangkas ng pagmamay-ari ay hindi matunton.

mga kompanya o grupo ng media
Facts

Pangkalahatan na impormasyon

Taon ng pagkakatatag

Coming Soon

Tagapagtatag

Coming Soon

Punong Tagapagpaganap ng Kompanya

Missing Data

impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga taong may kaugnayan sa punong tagapagpaganap ng kompanya, partikular ang mga ka-pamilya; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng punong tagapagpaganap ng kompanya sa ibang mga organisasyon ng media at ibang mga sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Missing Data

Punong Patnugot

Missing Data

impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga taong may relasyon sa punong patnugot, lalo na mga ka-pamilya; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng punong patnugot sa ibang organisasyon ng media at ibang sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Missing Data

Contact

Journal Bldg., Railroad St., Between 19th & 20th Sts. South Port Area, Manila, Philippines 1018

Impormasyon tungkol sa pananalapi

Kita (sa milyong dolyar)

Missing Data

Tubo mula sa operasyon (sa milyong dolyar)

Missing Data

Advertising (bilang % ng buong pondo)

Missing Data

Parte o bahagi sa kabuuang kita ng audiovisual media market

Missing Data

Karagdagang impormasyon

Meta Data

Audience share from Nielsen's Consumer and Media View (Jan.-June 2016)

  • Project by
    VERA Files
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ