This is an automatically generated PDF version of the online resource philippines.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/02/25 at 13:50
Global Media Registry (GMR) & VERA Files - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
VERA Files LOGO
Global Media Registry

inquirer.net

Nag umpisa bilang eksperimento noong 1997, ang Inquirer.net ang pang-walo sa pinaka-binibisitang site sa Pilipinas ayon sa alexa.com.Naglathala ito ng mga kaparehong artikulo na nasa broadsheet hanggang pumasok sa isang joint venture sa brodkas network GMA 7 mula 2001 hanggang 2007. Ang site, INQ7 interactive, ay pinagsama-samang impormasyon mula sa babasahin, telebisyon, radyo at online. Bukod sa paglalagay ng mga istorya sa pahayagan sa internet, ang Inquirer.net ay gumagawa rin ng sariling balita at mga tampok na istorya.Ang Inquirer Interactive, Inc., na nagpapatakbo ng website, ay 70 porsiyento na pag-aari ng Inquirer Holdings, Inc. Ang natitirang mga share ay pag-aari ng broadsheet, ang Philippine Daily Inquirer, Inc.Sa ilalim ng Inquirer Holdings ay ilan pang mga babasahin. Inquirer Publications, Inc. ang naglalathala ng tabloid na Bandera at Cebu Daily News. Ang holding company, sa huli, ay pag-aari ng pamilya Rufino-Prieto family, na may mga interes sa real estate.

Pangunahing katotohanan

Parte o bahagi ng lahat ng mga tagapanood

Missing Data

Klase ng pagmamay-ari

Pribado

Sakop na lugar

Pandaigdig

Uri/ klase ng nilalaman

Libre ang nilalaman

antas ng transparency, kung saan ang datos tungkol sa pagmamay-ari ng kompanya ay madali makuha kung hihilingin sa kompanya.

kapag hiniling, ang datos kaugnay ng pagmamay-ari ay madali makuha mula sa kompanya o istasyon

3 ♥

mga kompanya o grupo ng media

Inquirer Holdings Corporation

Pagmamay-ari

Istraktura o balangkas ng pagmamay-ari

Ang pagmamay-ari ng Inquirer Holdings at Philippine Daily Inquirer Incorporated ay maaaring matunton sa pamilya Prieto.

Grupo / Indibidwal na may-ari

Grupo / Indibidwal na may-ari

Philippine Daily Inquirer, Inc.

Ang Philippine Daily Inquirer Incorporated ang naglalathala ng broadsheet na Inquirer.

30%
mga kompanya o grupo ng media
Facts

Pangkalahatan na impormasyon

Taon ng pagkakatatag

1997

Tagapagtatag

Paolo Rufino Prieto

impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga taong may relasyon sa tagapagtatag, lalo na mga ka-pamilya; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng tagapagtatag sa ibang organisasyon ng media at ibang sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Si Paolo Rufino Prieto ang noo'y presidente ng Inquirer nang mag umpisa ang inquirer.net, o Dotnet.

Punong Tagapagpaganap ng Kompanya

Paolo Rufino Prieto

impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga taong may kaugnayan sa punong tagapagpaganap ng kompanya, partikular ang mga ka-pamilya; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng punong tagapagpaganap ng kompanya sa ibang mga organisasyon ng media at ibang mga sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Si Paolo ay anak ni Marixi Prieto at kapatid ni Ma. Alexandra Prieto-Romualdez, chairperson at presidente ng Inquirer Group, alinsunod sa pagkakasunod.

Punong Patnugot

John Nery

impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga taong may relasyon sa punong patnugot, lalo na mga ka-pamilya; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng punong patnugot sa ibang organisasyon ng media at ibang sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Si John Nery ay associate editor din ng Philippine Daily Inquirer.

Contact

Philippine Daily Inquirer, Chino Roces Avenue corner Yague and Mascardo Streets, Makati CityTelephone Number: +632-408-9734www.inquirer.net

Impormasyon tungkol sa pananalapi

Kita (sa milyong dolyar)

2.097 Mil $ / 98.25 Mil P

Tubo mula sa operasyon (sa milyong dolyar)

0.50 Mil $ / 23.65 Mil P

Advertising (bilang % ng buong pondo)

Missing Data

Parte o bahagi sa kabuuang kita ng audiovisual media market

Missing Data

Karagdagang impormasyon

Meta Data

Conversion rate on Dec. 31, 2015: P 46.85
Data based on Audience share from Effective Measurement (2016).

Sources Media Profile

General Information Sheet of Inquirer Interactive, Inc. (available upon request at SEC) (2016), Securities and Exchange Commission (SEC)

  • Project by
    VERA Files
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ