This is an automatically generated PDF version of the online resource philippines.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/02/25 at 13:47
Global Media Registry (GMR) & VERA Files - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
VERA Files LOGO
Global Media Registry

DZRB 738

Ang DZRB 738 Radyo ng Bayan ay ang pangunahing istasyon ng radyo na AM ng Philippine Broadcasting Service-Bureau of Broadcast Services (PBS-BBS), isang ahensiya na nakadikit sa Presidential Communications Operations Office (PCOO). Ang PBS-BBS ay may 14 istasyon ng radyo sa Luzon, anim sa Visayas at siyam sa Mindanao.

Pangunahing katotohanan

Parte o bahagi ng lahat ng mga tagapanood

22.3

Klase ng pagmamay-ari

pampubliko

Sakop na lugar

Metro Manila

Uri/ klase ng nilalaman

libre ang nilalaman

datos na magagamit ng publiko

datos kaugnay ng pagmamay-ari ay madali makuha mula sa ibang pinanggagalingan ng impormasyon, halimbawa mga pampublikong talaan at iba pa

2 ♥
Pagmamay-ari

Istraktura o balangkas ng pagmamay-ari

Ang DZRB 738 Radyo ng Bayan ay ang pangunahing istasyon ng radyo na AM ng Philippine Broadcasting Service-Bureau of Broadcast Services (PBS-BBS), isang ahensiya na nakadikit sa Presidential Communications Operations Office (PCOO).

Grupo / Indibidwal na may-ari

Presidential Communications Operations Office

Ang Presidential Communications Operations Office (PCOO), tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay ang tanggapan na namamahala sa komunikasyon ng Malacañang, ang opisina ng pangulo ng Pilipinas. Ito ang may pananagutan sa pangangasiwa ng mga tanggapan ng media na pinatatakbo ng estado at mga ahensya ng gobyerno na naguulat ng balita, at ang pagpapakalat ng mga opisyal na kalatas.

?
Facts

Pangkalahatan na impormasyon

Taon ng pagkakatatag

1987

Tagapagtatag

Government under former president Corazon Aquino

Punong Tagapagpaganap ng Kompanya

Presidential Communications and Operations Office

impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga taong may kaugnayan sa punong tagapagpaganap ng kompanya, partikular ang mga ka-pamilya; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng punong tagapagpaganap ng kompanya sa ibang mga organisasyon ng media at ibang mga sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Sangay ng ehekutibo ng kasalukuyang gobyerno

Punong Patnugot

Allan L. Allanigue, Acting Station Manager

impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga taong may relasyon sa punong patnugot, lalo na mga ka-pamilya; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng punong patnugot sa ibang organisasyon ng media at ibang sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Press Secretary

Ibang mga importanteng tao

Veronica B. Jimenez

impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga ibang importanteng tao; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng mga importanteng tao sa ibang organisasyon ng media at ibang sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Si Veronica B. Jimenez ay Vice Chairperson at miyembro ng Board of Directors ng People's Television Network Incorporated. Siya ang kumakatawan sa pribadong sektor at sa industriya ng brodkas.

Contact

Broadcast Complex, Visayas Ave, Brgy. Vasra, Quezon City, Telephone Number: +632-920-4389 <<a href="www.ptv.ph" class="intern" target="_blank">www.ptv.ph> <a href="www.ptv.ph" class="intern" target="_blank">www.ptv.ph

Impormasyon tungkol sa pananalapi

Kita (sa milyong dolyar)

Missing Data

Tubo mula sa operasyon (sa milyong dolyar)

Missing Data

Advertising (bilang % ng buong pondo)

Missing Data

Parte o bahagi sa kabuuang kita ng audiovisual media market

Missing Data

Karagdagang impormasyon

Meta Data

Audience share from Nielsen's Radio Audience Measurement (Jan.-June 2016)

Sources Media Profile

Coming Soon

  • Project by
    VERA Files
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ