This is an automatically generated PDF version of the online resource philippines.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/02/25 at 11:15
Global Media Registry (GMR) & VERA Files - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
VERA Files LOGO
Global Media Registry

Balita

Ang Balita ay isang pang-araw-araw na tabloid na inilalathala sa Filipino ng Manila Bulletin Publishing Corporation. Pag-aari noon ng Liwayway Publishing Inc., ang Balita ay nabili ng Manila Bulletin noong 2005, kasama ang ilang pang pang-lingguhang mga magasin na inilalathala gamit ang katutubong wika.

Pangunahing katotohanan

Parte o bahagi ng lahat ng mga tagapanood

0.38

Klase ng pagmamay-ari

pribado

Sakop na lugar

pambansa

Uri/ klase ng nilalaman

bayad ang nilalaman

datos ay hindi nakahanda

datos kaugnay ng pagmamay-ari ay hindi makukuha ng publiko, tumatanggi ang kompanya na maglabas ng impormasyon o hindi sumasagot, walang pampublikong tala tungkol dito

1 ♥

mga kompanya o grupo ng media

Manila Bulletin Publishing Corporation

Pagmamay-ari

Istraktura o balangkas ng pagmamay-ari

Ang Manila Bulletin Publishing Corporation ay sangay ng U.S. Automotive Company, Incorporated, na may 54.19 porsiyentong pagmamay-ari. Ang iba pa nitong sangay ay kinabibilangan ng Cocusphil Development Corporation, Euro-med Laboratories, Philtrust Realty Corporation, at U.N. Properties Realty Corporation. Mayroon din itong 15 porsiyentong pag-aari sa Centro Escolar University.

Grupo / Indibidwal na may-ari

U.S. Automotive Co., Inc.

Ang U.S. Automotive Company, Incorporated, pag-aari ng pamilya Yap, ay mayroong Cocusphil Development Corporation, Euro-med Laboratories, Manila Bulletin Publishing Corporation, Philtrust Realty Corp. at U.N. Properties Development Corporation bilang mga sangay, samantalang ang Centro Escolar University ay kasapi.

54.4%
mga kompanya o grupo ng media
Facts

Pangkalahatan na impormasyon

Taon ng pagkakatatag

Missing Data

Punong Tagapagpaganap ng Kompanya

Basilio C. Yap, Chairman

impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga taong may kaugnayan sa punong tagapagpaganap ng kompanya, partikular ang mga ka-pamilya; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng punong tagapagpaganap ng kompanya sa ibang mga organisasyon ng media at ibang mga sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Si Basilio Yap ay kasalukuyang Chairman of the Board at Presidente ng U.S. Automotive Company, Incorporated, USAUTOCO Incorporated, Philtrust Realty Corporation, Manila Prince Hotel, Cocusphil Development Corporation, U.N. Properties Development Corporation at Seebreeze Enterprises Incorporated. Siya ay Chairman din ng Board ng Centro Escolar University, Vice Chairman ng Philtrust Bank, Direktor ng Manila Hotel Corporation at Euro - Med Laboratories Philippines Incorporated.

Punong Patnugot

Crispulo J. Icban

impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga taong may relasyon sa punong patnugot, lalo na mga ka-pamilya; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng punong patnugot sa ibang organisasyon ng media at ibang sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Si Crispulo J. Icban, Jr. ay isa sa mga Direktor ng Manila Bulletin Publishing Corporation. Siya ay nagsilbing Press Secretary ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong 2010.

Ibang mga importanteng tao

Former Supreme Court Chief Justice Hilario G. Davide Jr.

impormasyon na tumutukoy sa mga interes sa mga kompanya ng media ng mga ibang importanteng tao; impormasyon kaugnay ng klase at lawak ng mga interes ng mga importanteng tao sa ibang organisasyon ng media at ibang sektor na pangkabuhayan; koneksiyon na pulitikal at panrelihiyon

Si dating Supreme Court Chief Justice Hilario G. Davide Jr. ay Vice Chairman at Independent Director ng Manila Bulletin Publishing Corporation. Siya ay Independent Director din ng Philippine Trust Company (Philtrust Bank). Siya ay kasalukuyang Chairman din ng Board of Trustees ng Knights of Columbus, Fraternal Association of the Philippines at miyembro ng Council of Elders ng Knights of Rizal.

Contact

Telephone Number: +632-527-8121 Fax Number: +632-527-7511

Impormasyon tungkol sa pananalapi

Kita (sa milyong dolyar)

Missing Data

Tubo mula sa operasyon (sa milyong dolyar)

Missing Data

Advertising (bilang % ng buong pondo)

Missing Data

Parte o bahagi sa kabuuang kita ng audiovisual media market

Missing Data

Karagdagang impormasyon

Meta Data

SEC documents are available for Manila Bulletin Publishing Corporation but with little information on Balita # Audience share from Nielsen's Consumer and Media View (Jan.-June 2016)

Sources Media Profile

Manila Bulletin 2014 Annual Report

  • Project by
    VERA Files
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ