Kontak

Ang website na ito ay patuloy na isinasapanahon. Malugod kaming tumatanggap ng anumang mga puna, katanungan at suhestiyon. 

VERA Files: editorial@verafiles.org

Reporters Without Borders: mom@reporter-ohne-grenzen.de

  • Project by
    VERA Files
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ